Najem okazjonalny

W Polsce coraz więcej młodych ludzi, podobnie jak na zachodzie, jest zainteresowanych własnym lokum. Mieszkanie we własnym czy wynajmowanym niezależnym mieszkaniu jest coraz częstszym marzeniem przeciętnego obywatela. Nieduże bezrobocie, coraz większe zarobki oraz świadczenia socjalne w formie 500+ przyczyniają się do chęci usamodzielnienia się i przysłowiowego „wyjścia z gniazda”. Na rynku mieszkaniowym jest dostępnych coraz więcej ofert różnej wielkości lokali oraz domów. W Polskiej tradycji nadal panuje przekonanie o potrzebie posiadania na własność lokalu i prawie każdy chciałby być właścicielem nieruchomości w której mieszka, jednak nie każdego stać na wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych od ręki, a ze zdolnością kredytową młodych osób różnie bywa. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wynajem, który nie należy w Polsce do najtańszych, jednak daje poczucie samodzielności i większość pracującej części społeczeństwa stać na taki styl życia, aby mieszkać w wynajmowanym lokalu. Dlatego polski rynek wynajmu nieruchomości rozkwita i być może za kilkanaści lat osiągnie tak wysoki poziom jak na zachodzie.

Standardowa umowa najmu nie zapewnia wynajmującemu właścicielowi dostatecznej ochrony przed potencjalnymi oszustami, którzy nie płacą za wynajem. Dlatego polski ustawodawca wychodząc na przeciw interesom wynajmujących wprowadził instytucję najmu okazjonalnego. Ta forma umowy jest przeznaczona dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, polegającej na najmie mieszkaniowym nieusługowym. Każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomości na wynajem może skorzystać z najmu okazjonalnego.

Samo podpisanie umowy najmu polega na podpisaniu umowy głównej pomiędzy stronami. Taka umowa powinna zawierać wszystkie przesłanki określone w przepisach kodeksu cywilnego m.in. określenie daty, okresu trwania umowy, jej przedmiotu, ewentualnych zakazów, kar umownych i in. Dodatkowo najemca musi wskazać lokal, do którego się przeniesie kiedy wygaśnie umowa najmu okazjonalnego lub zostanie rozwiązana. Niezbędne jest dostarczenie oświadczenia osoby trzeciej (właściciela nieruchomości), że przyjmie wynajmującego pod swój dach, gdy zajdzie taka potrzeba. Następnie najemca z umową najmu i oświadczeniem musi udać się do notariusza. Przed notariuszem składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę oraz o zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie, który został wyznaczony w żadaniu egzekucyjnym.

Taki komplet dokumentów najemca przekazuje wynajmującemu. Od dnia rozpoczęcia najmu wynajmujący ma 14 dni na zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego. De facto pominięcie któregoś z etapów powoduje, że umowa najmu nie nabiera mocy najmu okazjonalnego. Taka umowa może zostać zawarta na czas określony ale nie dłuższy niż 10 lat. W następstwie użytkowania lokalu przez najemcę w sposób niezgodny z umową lub jeżeli najemca przez trzy pełne okresy nie uregulował czynszu czy też innych opłat lub gdy bez zgody właściciela podnajął lokal lub utracił zgodę do ewentualnego przeprowadzenia się do zastępczego lokalu, właściciel nieruchomości może złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, który stanowi załącznik do umowy – a więc oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę. Po dopełnieniu tych formalności wynajmujący może skierować wniosek do komornika sądowego o eksmisję z lokalu. Co ciekawe najemce nie chronią przepisy ochronne m.in. zakazu eksmisji w okresie ochronnym tj. w zimie oraz zakazu eksmiji małoletnich i kobiet w ciąży.

womenlifestyle.pl – Komornik Pszczyna

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here