jak zrobić spis rysunków w pracy licencjackiej

W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie jak zrobić spis rysunków w pracy licencjackiej.
W każdej pracy dyplomowej, oprócz spisu wszelkich publikacji, muszą znaleźć się również spisy materiałów graficznych. Są to spisy rysunków, diagramów, tabel,wykresów, zdjęć, schematów, wzorów oraz spisy tabel. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym ma się to znajdować, to trzeba zamieścić na końcu pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej; tuż po bibliografii. Materiały graficzne, których mamy zamiar użyć do umieszczenia w pracy dyplomowej, muszą być powiązane merytorycznie z opisywanym zagadnieniem, a nie służyć jedynie jako elementy ozdobne (jak, na przykład – kolorowe wzory lub ilustracje w książkach dla dzieci).

Wszystkie prace dyplomowe (czy to prace licencjackie, prace magisterskie, czy też prace inżynierskie) powinny być urozmaicone poprzez specjalnie zastosowaną w tym celu – „grafikę”.

spis rysunków w pracy licencjackiej

Do takich najczęściej wykorzystywanych materiałów graficznych, należą:
-tabele,
-wykresy,
-rysunki,
-schematy,
-diagramy,
-wzory,
-mapy,
-zdjęcia, fotografie dokumentacyjne

Wszelkie elementy graficzne, które będą znajdowały się w pracy dyplomowej; muszą zawsze dotyczyć jej tematu. Jednak należy zachować umiar podczas ich stosowania
Należy wiedzieć, że kiedy w pracy dyplomowej przytaczane są: wykresy, tabele czy też inne materiały graficzne; to zawsze muszą mieć one duże znaczenie dla opisywanego w pracy problemu oraz powinny być uprzednio zapowiedziane.
Ogólnie rzecz ujmując – wszystkie ilustracje zawarte w pracy dyplomowej, powinny być opatrzone odpowiednim podpisem, tytułem oraz kolejno ponumerowane, z wyjątkiem wykresów (numeracja powinna być ciągła w całej pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej). Zalecamy, aby podpis ilustracji był krótki, rzeczowy i ściśle nawiązujący do tego, co przedstawia.

Nazwy ilustracji w pracach dyplomowych każdego rodzaju (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich) muszą być zaopatrzone skrótami: Rys. (rysunek) lub Ryc. (rycina) oraz zamieszczane bezpośrednio pod ilustracjami. Wszystkie schematy, wykresy, rysunki, szkice, mapki…., należy podpisywać jako rysunki.
Oto przykład/wzór oznaczania rysunku w tekście pracy dyplomowej:
* ….Tekst pracy dyplomowej…, na przykład:…Planowanie w ich wydaniu obejmuje nieodległe dystanse, w najlepszym wypadku dotyczące kolejnego etapu edukacyjnego, w skromniejszym wariancie – przekraczania samego progu edukacyjnego (rys. 6).
* W tym wypadku podpis samego rysunku przedstawia się następująco:
Rys. 6. Strategie wyborów etapowych
Powyższe przykłady pokazują, że sam podpis rysunku powinien rozpoczynać się skrótem z dużej litery, a odwołanie znajdujące się w nawiasie – z małej litery (według zasad pisowni zdania).

Każdy rysunek powinien być ponumerowany według kolejności, w jakiej występuje w pracy dyplomowej.
Najbardziej odpowiednim systemem numeracji tablic i rysunków, jest ich odrębne oznaczanie w każdym z rozdziałów pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) – kolejnymi cyframi arabskimi oraz w dwuczłonowy sposób, gdzie pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału, w którym zamieszczono materiał statystyczny lub ilustrujący, a następne cyfry informują o kolejności występowania w rozdziale (oddzielnie dla rysunków i dla tablic).

spis rysunków

Tytuły rysunków należy opisać bezpośrednio pod nimi. Pod każdym rysunkiem można także umieścić legendę, która wpływa na przejrzystość i czytelność konkretnego rysunku. Bezpośrednio po tytule rysunku trzeba podać źródło, z którego został zaczerpnięty – przykład/wzór:
Rys. 2.3. Pomoc zagraniczna zrealizowana w Polsce w zakresie ochrony środowiska według źródeł pochodzenia (od 1990 roku do 31 grudnia 1994 roku).
Źródło: Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 1995, strona 391.
lub Wykres, rysunek, mapka, schemat, wzór…,…itp. Rysunek 1. Klienci Biura Obrachunkowego „Alfa” w latach 1992-2000 (dane z końca roku obrachunkowego).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ksiąg firmy.
informacje w pracy dyplomowej (na przykład w pracy magisterskiej), podawane są nie tylko przy pomocy tekstu piśmiennego, ale również w formie graficznej (przykładowo przy pomocy rysunku, wykresu, wzoru matematycznego) lub w formie tabelarycznej (w postaci tabeli) i zawsze muszą być opisane w prawidłowy sposób:
* Na przykład, gdy w pracy dyplomowej znajdą się rysunki, to pod każdym z nich należy zawrzeć numer i podpis. Jeśli chodzi o podpisy, to zalecamy je wstawiać, z pomocą funkcji znajdujących się na pasku menu. Natomiast rysunki należy numerować – numerem rozdziału i kolejnym numerem rysunku w danym rozdziale.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here