praca

Temat kształcenia od lat budzi rozliczne kontrowersje. Kolejne ekipy rządzące znajdują coraz to nowe pomysły na uzdrawianie edukacji.
Początki zdobywania wiedzy sięgają jednak wiele dziesiątek stuleci wstecz. Wraz z rozwojem człowieka dostrzeżono konieczność, poszerzania wiedzy oraz umiejętności. Początkowo kwestia ta dotyczyła zajęć praktycznych.

Nauczano, więc takich zajęć jak garncarstwo, doskonalono umiejętności łowieckie czy też szeroko rozumiane zdolności rzemieślnicze. Starożytni Sumerowie jako pierwsi zauważyli konieczność czynienia zapisów. Początkowo posługiwano się tym zapisem dla celów uporządkowania systemu podatkowego. Z czasem zaczęto zapisywać coraz to bardziej złożone myśli. W tamtym właśnie okresie około 5 tysięcy lat temu powstało jedno z pierwszych dzieł literatury czyli Epos o Gilgameszu. Sławił on czyny legendarnego króla.

czy po szkole policealnej jest praca

Jednak bez posługiwania się pismem utrwalenie tych opisów nie byłoby możliwe. Sumerowie również jako pierwsi stosowali na dość szeroką skalę złożone obliczenia matematyczne. Wykonywali je w celu uzyskania wiedzy na temat położenia gwiazd, czy też wykorzystania pływów morskich dla własnej korzyści.
Kolejne cywilizacje zaczęły przodować w rozwoju nauk abstrakcyjnych. W tym niezrównany prym wiedli oczywiście przedstawiciele kultury hellenistycznej. To właśnie Grecy zapoczątkowali rozwój filozofii, geometrii nie bez przyczyny nazywanej dzisiaj euklidesową.

Położono podwaliny pod teatr. Grecy również dokonywali pierwszych poważnych odkryć oraz zaczęto stosować metodę eksperymentu dla udowodnienia własnych tez.. Wtedy także powoływano pierwsze szkoły. Nazywano je Gymnazjonami. Oprócz kształcenia w zakresie erystyki oraz umiłowanej przez Greków filozofii, praktykowano tam również wzmożone ćwiczenia fizyczne. Niektóre osoby trafiły pod skrzydła takich ośrodków jak np Akademia Platońska. Liczni filozofowie epoki toczyli tam zajadłe spory o naturę rzeczy.

W okresie średniowiecza początkowo należy mówić o całkowitym załamaniu się kształcenia . Upadek Imperium Rzymskiego spowodował nieznany wcześniej chaos. Europę nawiedziły wówczas liczne hordy zupełnie dzikich niepiśmiennych przybyszów. Wiele wynalazków starożytności jak na przykład krzesła zostały kompletnie zapomniane.

W średniowieczu struktura kształcenia była zasadniczo podzielona na dwa obszary Były to obszary kościelny i świecki. W obszarze kościelnym uczono podstaw teologii a także nauczano języków klasycznych czyli łaciny i greki. Kształcenie świecie opierało się na zbudowanej tradycji cechowej. Rzemieślnik wykonujący dany przedmiot, zwykle przysposabiał sobie kilku czeladników.

Szkolił ich tak długo w naukach praktycznych ,aż do czasu kiedy stwierdził , że jego uczniowie nabyli stosowne umiejętności. Wtedy to pozwalał im samodzielnie wykonać daną rzecz . Później przeprowadzano egzaminy czeladnicze. Pozwalały one na wyłonienie nowych członków cechu rzemieślniczego. Ci który źle wykonywali pracę, klub nie chcieli wstąpić do cechu nazywani byli partaczami. Z biegiem stuleci poszerzano zakres nauczania. Dzieci bogatych mogły uczyć się na przykład malarstwa.

Dopiero wiek oświecenia przyniósł pomysł zwiększenia skali elementarnego wykształcenia. Krył się za tym pomysł iście praktyczny. Poddani którzy umieli czytać, lepiej wykonywali polecenia władcy.
Powszechna alfabetyzacja Rosji wiązała się z przejęciem władzy przez bolszewików. Chłop oraz robotnik umiejący czytać stawali się forpocztą bardziej wykwalifikowanego pracownika.
Po 1945 roku system edukacji zaczęto reformować .

szkoła policealna

Postawiono wraz z rozwojem przemysłu na wzmożone nauczanie zawodowe, celem wytworzenia kadr dla przemysłu. Z powodu przemian ustrojowych sytuacja ta bardzo się zmieniła . Kluczową rolę zaczęła odgrywać gospodarka oparta na wiedzy. Paradoksalnie sytuacja ta doprowadziła do braków wśród kadry robotniczej.
Obecnie kształcenie zawodowe, w tym i policealne staje się modne.

Pojawia się pytanie czy po szkole policealnej jest praca?

Wydaje się, że tak postawione pytanie jest właściwe. Obecnie wykonywanie wielu zawodów wymaga dodatkowych kwalifikacji. Szkoły zawodowe z uwagi na przestarzały sprzęt oraz metody dydaktyczne nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednią jakość nauki. Wiele osób ma także trudność z wyborem studiów.

Obecnie rynek pracy jest tak specyficzny iż nawet Posiadanie licznych kwalifikacji może nie wystarczyć. Szkoły policealne stanowią swego rodzaju pomost. Pozwalają na szybkie zdobycie konkretnego zawodu. Wtedy to zależnie od regionu odpowiedź na pytanie o pracę może być pozytywna.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here