Rodzaje spółek w Polsce

Przedsiębiorco, jeśli chcesz rozpocząć prowadzenie działalność powinieneś zastanowić się nad wybraniem odpowiedniej formy prawnej swojej działalności. W niniejszym artykule uzyskasz informację na temat rodzaju spółek w Polsce.

Rodzaje spółek w Polsce możemy podzielić na spółki prawa cywilnego, które oczywiście działają w oparciu o przepisy prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego, które działają w oparciu o ustawę z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych.

Spółka cywilna charakteryzuje przedsiębiorstwa działające na niewielką skalę, w skład wchodzą minimum dwa podmioty, które nie stanowią osobnej osobowości prawnej. Wspólnicy są to zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które wnoszą własny kapitał do spółki. Spółka cywilna jest to umowa pomiędzy podmiotami, które dożą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Można ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na przykład na czas realizacji konkretnego zlecenia.

Spółki prawa handlowego dzielimy na spółki osobowe, które posiadają zdolność prawną natomiast nie posiadają osobowości prawnej oraz spółki kapitałowe, które posiadają zarówno zdolność prawną oraz osobowość prawną.

Spółki osobowe dzielimy na jawne, partnerskie i komandytowo-akcyjne, natomiast spółki kapitałowe dzielimy na spółki z organiczną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Oba rodzaje spółek podlegają wpisaniu do KRS, jednak w trakcie wpisywania do KRS spółki osobowe nabywają podmiotowość prawną a spółki kapitałowe nabywają osobowość prawną.

Spółka jawna podobnie jak spółka cywilna nie posiada formy prawnej i utworzona jest przez minimum dwóch wspólników. Natomiast podlega przepisowi Kodeksu spółek handlowych w przeciwieństwie do spółki cywilnej, która polega Kodeksowi cywilnemu. Kolejna spółka, czyli partnerska służy do wykonywania wolnych zawodów, natomiast spółka komandytowa umożliwia wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Ostatnią spółką jest Sp. z o.o. czyli najbardziej popularna, tworzona przez jeden lub więcej podmiotów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here