Metodyka budowania strategii biznesowej

Czy dobra strategia biznesowa naprawdę ma tak duże znaczenie dla rozwoju firmy, a jeśli tak, to jak ją przygotować? I czym w ogóle charakteryzuje się najlepsza strategia biznesu, ta, która doprowadzi go do sukcesu? A może, by się tego dowiedzieć trzeba skorzystać z profesjonalnej pomocy lub szkoleń? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Strategia biznesowa – czym właściwie jest?

Pojęcie strategii wywodzi się wprost ze sztuki wojennej. Nie sposób z resztą wyobrazić sobie zwycięsko rozegraną bitwę bez czasu poświęconego wcześniej na stworzenie koncepcji walki. Na gruncie ekonomii bardzo często słyszymy pojęcie „strategia rozwoju firmy”. Przez lata zostało wypracowanych wiele definicji tego terminu, m.in. według profesorów J. Stonera, R. Freemana i D. Gilberta strategia to „szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia”. Mówiąc bardziej przystępnie, strategia w ujęciu biznesowym to po prostu plan działania firmy, tworzony w celu metodycznego, czyli uporządkowanego i podzielonego na etapy osiągnięcia założonych celów. Tak naprawdę każdy, kto decyduje się otworzyć własną działalność, ma w głowie pewną wizję funkcjonowania firmy. Jeśli wizja ta nabiera konkretnych kształtów, pojawiają się konkretne cele biznesowe i sposoby na ich osiągnięcie, można już mówić o strategii. To jednak dopiero początek drogi do sukcesu – pomysł to jedno, ale uporządkowanie go według reguł konstruowania strategii biznesowej, znacznie więcej.

Jakie elementy powinna zawierać strategia firmy?

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa dla dużej korporacji będzie miała postać wielostronicowego dokumentu, przygotowanego nierzadko przez zewnętrzną firmę consultingową. W przypadku małej firmy spotkamy się częściej ze zwięzłym określeniem sposobu funkcjonowania danej organizacji i najważniejszych celów, jakie zamierza osiągnąć. Każda skuteczna, spójna i możliwa do szybkiego wdrożenia strategia biznesowa, niezależnie od rozmachu przedsięwzięcia czy skomplikowania struktury firmy, musi jednak zawierać te same ważne elementy. Wśród nich możemy wymienić:

  • jasno określoną wizję firmy (dostosowaną do aktualnych trendów rynkowych);
  • świadomość rynku, skonkretyzowanie rynków zbytu i sposobów dystrybucji dóbr i usług;
  • obiektywną ocenę kompetencji firmy w stosunku do konkurencji;
  • ukierunkowanie na krótkofalowych i długofalowych celach do osiągnięcia;
  • opracowany plan wdrożenia strategii w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Tworzenie strategii biznesowej powinno być poprzedzone głęboką analizą struktur własnych, a także uwzględniać dynamikę rynku. Bardzo ważna jest też okresowa weryfikacja postępów w realizacji planu strategicznego.

Strategia kluczem do sukcesu

O ile kadra kierownicza dużych firm z reguły zdaje sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie (i realizowanie) strategii rozwoju przedsiębiorstwa, o tyle w małych i średnich przedsiębiorstwach sytuacja wygląda już mniej optymistycznie. Jak pokazują badania, aż 15% przedsiębiorców z tej grupy w ogóle nie planuje przyszłych działań rynkowych. A to duży błąd, ponieważ bez dobrze opracowanej strategii biznesowej trudno jest firmie sprawnie funkcjonować, a tym bardziej osiągnąć pozycję lidera na rynku. Plan strategiczny nie tylko podnosi kompetencje biznesowe całej załogi, poprzez zwiększenie aktualnej świadomości rynku. Przede wszystkim pozwala na ukierunkowane, spójne, skonkretyzowane na osiągnięciu sukcesu, działanie firmy. Cały zespół uczy się ustalać priorytety i wykorzystywać wiedzę, i kompetencje w konkretnym, precyzyjnie określonym celu. Na koniec warto dodać, że posiadanie opracowanej strategii zwiększa wiarygodność i profesjonalizm w oczach potencjalnych partnerów biznesowych.

Zbuduj skuteczną strategię i zaprowadź swoją firmę na szczyt!

Strategia rozwoju firmy powinna być spójna i prosta. Stworzenie jej w taki sposób nie jest łatwym zadaniem. Dlatego właśnie, z myślą o właścicielach firm, członkach zarządu oraz kadry kierowniczej wysokiego szczebla, EY Academy of Business przygotowało trzydniowe szkolenie z zakresu budowania strategii biznesowej. Program szkolenia, oparty na sześciu blokach tematycznych, porusza takie kwestie, jak cykl zarządzania strategicznego, rola centrali firmy w zarządzaniu biznesem czy komunikowanie i monitorowanie strategii. Więcej o szczegółach przeczytać można tutaj: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/budowanie-strategii-biznesowej,257/. Jeśli masz lub chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości organizacyjnej firmy, koniecznie powinieneś wziąć udział w kursie. Nie tylko poznasz narzędzia analizy strategicznej i metody wyznaczania zrównoważonych celów strategicznych, ale również poznasz zasady skutecznego wdrażania i monitorowania kolejnych etapów realizacji strategii. Dzięki takiemu przygotowaniu każda opracowana przez Ciebie strategia firmy zaowocuje sukcesem, a Ty sam z menedżera staniesz się strategiem doskonałym.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here