CFD i Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jeszcze niedawno był jedyną możliwością, z której mogli skorzystać inwestorzy. Do dziś pozostaje bardzo ważnym elementem rynku finansowego. Dzięki rozwojowi giełdy finansowej w Internecie i możliwościom, z których może skorzystać dosłownie każdy, tradycyjne możliwości inwestycyjne tracą na zainteresowaniu. Nic dziwnego, bo dzięki umiejętnemu zastosowaniu oferowanych narzędzi możliwe jest osiągnięcie dużego zysku w krótkim czasie.

Rynek kapitałowy to jeden z segmentów rynku finansowego. Zawierane są na nim transakcje o średnio- lub długoterminowych charakterze. Podstawowymi instrumentami finansowymi rynku kapitałowego są akcje i obligacje. To właśnie dzięki nim inwestor ma szansę na osiągniecie zysku.

Rynek finansowy a rynek kapitałowy

Rynek finansowy to ogół transakcji finansowych dochodzących między kupującym a sprzedającym. W praktyce sprowadza się to do sytuacji, gdzie jedna strona ma nadwyżkę, a druga chce to zainwestować. W zależności od typu rynku instrumenty finansowe mogą mieć różny charakter.

Jednym z rodzajów rynku finansowego jest rynek pieniężny. To miejsce, w którym dokonuje się krótkotrwałego obrotu instrumentami finansowymi. Przykładem takiego instrumentu może być bon skarbowy lub bon pieniężny. Za ich emisję odpowiada odpowiednio państwo lub bank centralny. Uzyskane w ten sposób środki służą pokryciu bieżących potrzeb.

Kolejnymi rynkami są: depozytowo – pożyczkowy (kapitał uzyskiwany w formie kredytów i pożyczek), walutowy (polegający na wymianie jednej waluty na drugą), instrumentów pochodnych lub kapitałowy (akcje i obligacje).

Czym są akcje, a czym obligacje?

Pojęcia te znane są chyba wszystkim. Różnią się one jednak, co do istoty zawieranych transakcji. Akcje de facto prowadzą zbycia i nabycia prawa własności, obligacje zaś mają charakter dłużny.

Najpopularniejszymi na rynku akcjami są te emitowane przez przedsiębiorstwa. Mają one na celu zapewnienie dodatkowego kapitału. Często jest to sposób na finansowanie dużych inwestycji, które nie byłyby możliwe bez dodatkowych fundatorów. Inwestor płaci więc pewną kwotę za akcje, a więc prawo własności. W taki sposób staje się współwłaścicielem firmy. W zależności od tego, ile procent udziałów posiada ma mniejszy lub większy wpływ na przyszłe decyzje podejmowane w firmie. Każdy z akcjonariuszy ma szereg różnych praw:  głosu, do dywidendy, do udziału w masie spadkowej, poboru czy kontroli zarządu spółki.

Akcje mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwsze są nowym instrumentem na rynku, drugie zaś odkupuje się od poprzedniego inwestora.

Instrumentem finansowym, który nie daje jego nabywcy żadnych praw, jest natomiast obligacja. To swojego rodzaju pożyczka pewnego kapitału na określony czas. Wyróżnia się obligacje do roku czasu, od 1 do 5 lat, powyżej 5 lat oraz wieczyste. Najczęściej ten typ instrumentu finansowego jest emitowany przez państwo, ale też jego jednostki terytorialne.

Obecne znaczenie tradycyjnego rynku kapitałowego

Bez wątpienia inwestycje w akcje i obligacje są jednymi z najbardziej popularnych inwestycji od lat. Czy tak będzie nadal? Wydaje się, że nie. Dzisiejsze możliwości, które są oferowane m.in. na giełdzie Forex czy kontraktów cfd, stawiają tradycyjne możliwości w dość niekomfortowej sytuacji. To dzięki nim inwestorzy mają szansę na znacznie szybsze i większe zyski. Oba te wybory wymagają wiedzy i doświadczenia. Nie ma wiec powodu, dla którego inwestorzy mieliby wybierać mniej opłacalne inwestycje. Tym bardziej, że dzięki giełdzie finansowej oferowanej za pośrednictwem Internetu nie musisz nawet ruszać się z ulubionego fotela. Wystarczy kilka kliknięć, a na Twoim koncie będzie rosła kwota oszczędności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here