Co sprawdza audytor BHP?

Audyt zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest ustrukturyzowanym procesem gromadzenia niezależnych informacji na temat wydajności, skuteczności i niezawodności całego systemu oraz opracowywania planów działań naprawczych. Audytor BHP bada etapy licznych procesów, mierząc zgodność z kontrolami opracowanymi przez organizację, czego ostatecznym celem jest ocena ich skuteczności.

Jak przebiega audyt? 

Audytor BHP jest odpowiedzialny za cztery kluczowe zadania: 

  • Planowanie: wyznaczanie kierownika audytu i utworzenie zespołu audytowego; 
  • Wykonanie: Zespół audytowy przeprowadza audyt, który obejmie wstępną ocenę, wywiady, inspekcje i końcowe spotkanie; 
  • Raportowanie: Kierownik audytu przekazuje raport kierownikowi kontrolowanej firmy, który z kolei udostępni go zarządowi i innym zainteresowanym stronom; 
  • Archiwizacja: raporty z audytu BHP są archiwizowane zgodnie z surowymi kryteriami. 

Celem takiego postępowania jest sprawdzenie przedsiębiorstwa w taki sposób, by audytor BHP mógł jasno odpowiedzieć na poniższe pytania:   

  • Jak firma działa w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa? 
  • Czy menedżerowie i inni pracownicy spełniają standardy ustalone przez firmę? 
  • Czy firma przestrzega przepisów BHP, które wpływają na jej działalność? 

Audytor BHP to funkcja, która jest potrzebna w licznych przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. Więcej o szkoleniu z tego zakresu można przeczytać na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/kurs-dla-audytorow-wiodacych-rozszerzenie-o-norme-iso-450012018-rejestrowany-w-cqi-irca/

Dlaczego warto? 

Przeprowadzenie kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niesie wiele korzyści dla firm. Do najważniejszych z nich zalicza się: 

  • zapewnienie pracowników, że ich zdrowie i bezpieczeństwo są traktowane priorytetowo, 
  • upewnienie się, że zarówno organizacja, jak i personel są kompetentni do wypełniania swoich obowiązków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 
  • zmniejszenie składek ubezpieczeniowych, szerszy dostęp do dotacji i wsparcia.  

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here