Księgowość uproszczona – kiedy można z niej skorzystać?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma różne wymiary i różne aspekty. Sposób ich sporządzania zależy przede wszystkim od charakteru i rozmiaru danej działalności gospodarczej. Mniejsze oraz osiągające skromniejsze przychody firmy mogą skorzystać z tak zwanej małej księgowości. Na czym polega księgowość uproszczona? Kto i kiedy może się na nią zdecydować?

Jakie informacje zawiera księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, to księgowość prowadzona w nieco ograniczonym zakresie. Przepisy wskazują, że w odróżnieniu od pełnej księgowości, forma uproszczona pozwala na ewidencjonowanie mniejszej liczby operacji finansowych. Co do zasady jest zatem łatwiejsza i bardziej przystępna dla przedsiębiorców. Część z nich z tego powodu decyduje się na samodzielne prowadzenie swoich ksiąg podatkowych, inni oddają to zadanie biurom rachunkowym.

Zakres informacji uzależniony od formy opodatkowania

Zakres informacji, wymagany do prowadzenia księgowości uproszczonej, zależny jest od konkretnej formy opodatkowania. Skala podatkowa oraz podatek liniowy obarczone są obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymaga natomiast prowadzenia ewidencji przychodów. Komfortowa wydaje się z kolei karta podatkowa, ponieważ nie wiąże się z żadnymi obowiązkami ewidencyjnymi. Dodatkowo, w zależności od struktury posiadanego majątku, konieczne może okazać się prowadzenie innych ewidencji, takich jak chociażby ewidencja środków trwałych.

Historia księgowości uproszczonej

W kontekście księgowości uproszczonej warto też pamiętać o tym, że instytucja ta wcale nie powstała z myślą o przedsiębiorcach. Początkowo konstrukcję tę zawierała ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a korzystały z niej organizacje pozarządowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów stały się z kolei częścią dedykowanego tej ustawie rozporządzenia Ministra Finansów.

Kto może obecnie skorzystać z księgowości uproszczonej?

Stwierdzono, że konstrukcja małej księgowości z powodzeniem sprawdziłaby się również w odniesieniu do prywatnych przedsiębiorców. Mogłyby na niej skorzystać małe i mniej dochodowe firmy. W taki właśnie sposób księgowość uproszczona stała się częścią ustawy o rachunkowości. Z małej księgowości mogą obecnie skorzystać:

  • osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółki cywilne;

których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekraczają kwoty 2 milionów euro w danym roku podatkowym. Wskazaną kwotę przelicza się na złotówki w oparciu o średni kurs euro ustalony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, poprzedzającego dany rok.

Księgowość uproszczona – samodzielnie czy z pomocą?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy warto płacić biurom rachunkowym za prowadzenie księgowości uproszczonej, czy też lepiej spróbować zrobić to samodzielnie. Okazuje się, że większość osób, nawet jeżeli posiada wiedzę, pozwalającą na rzetelne i kompleksowe wypełnienie dokumentów, nie chce tracić czasu na „papierologię” i zleca to zadanie biurom rachunkowym.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here