Co to jest system HSE i na czym polega?

0
3596

Właściwa organizacja pracy w przedsiębiorstwach musi opierać się na bezwzględnym przestrzeganiu zasad BHP. Ten aspekt funkcjonowania firmy jest bardzo istotny, o czym świadczy choćby fakt tworzenia specjalnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zasadnicza istota tzw. systemów HSE sprowadza się do podejmowania szeroko zakrojonych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z wykonywaniem danej pracy przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia jej wydajności.

Normy i certyfikaty 

Choć pozornie może wydawać się, że wdrażanie założeń systemu HSE należy do kosztownych i czasochłonnych przedsięwzięć, w rzeczywistości jednak wcale tak nie jest. Obowiązujące w tym zakresie normy opracowano w taki sposób, aby w swych najistotniejszych punktach pokrywały się one z zarządzeniami norm ISO 9001 (dotyczy systemu zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (odnosi się do systemu zarządzania środowiskowego).  

Uzyskanie odpowiedniego certyfikatu przez daną organizację oznacza, że przyjęto w niej konkretne zasady identyfikacji, zarządzania oraz kontrolowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Proces zarządzania bazuje na trzech czynnościach: „Planuj – sprawdzaj – działaj”. 

Najważniejsze wymogi HSE 

Aby proces wdrażania systemu HSE przyniósł pożądane rezultaty, w realizację jego założeń muszą zaangażować się zarówno menadżerowie, jak i pracownicy wszystkich działów organizacyjnych. Obie strony muszą ze sobą współpracować na każdej płaszczyźnie działania, podejmując solidarnie wysiłki na rzecz stworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. W ramach systemu należy przyjąć konkretne rozwiązania prawne.  

Poszczególne zadania trzeba efektywnie rozdzielić pomiędzy poszczególne osoby, wyznaczając głównego koordynatora działań. Zaleca się również ustrukturyzowanie reguł odnoszących się do oceny ryzyka oraz stałe monitorowanie problemów przestrzegania BHP w firmie. Dzięki wprowadzeniu systemu HSE zmniejsza się ryzyko wypadków przy pracy, a co za tym idzie, także konieczności zapłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym. Poprawia się również wizerunek firmy jako organizacji dbającej o bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Więcej o systemach HSE dowiesz się ze strony internetowej: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/bhp-i-ochrona-srodowiska

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here