na świadectwie pracy

Podjęcie się pracy na danym stanowisku wiąże się z koniecznością postępowania według zasad przyjętych w zatrudniającej nas firmie. Oczywiście przestrzegać musimy także ogólnie przyjętych zasad, które obowiązują w każdym środowisku pracy. Pewne jest, że do miejsca swojego zatrudnienia, nie możemy notorycznie przychodzić spóźnieni. Wielu pracowników piastuje stanowiska, które wymagają obecności w ściśle określonych godzinach.

Czy nagana jest wpisana na świadectwie pracy

Przykładowo, jeśli pracujemy w telefonicznym biurze obsługi klienta, nasza nieobecność może spowodować, że potencjalni klienci firmy nie zdołają się z firmą skontaktować. Może to wywołać niechęć ze strony kontrahentów i spadek wiarygodności firmy. Jeśli na infolinii prowadzona jest sprzedaż, np. odzieży, firma traci także potencjalny zarobek z tej sprzedaży. Żadne przedsiębiorstwo nie może dopuścić do takiej sytuacji. Jeśli pracownik wykazałby się taką nieodpowiedzialnością i nie przychodziłby do pracy na czas, zarząd musiałby interweniować.

Innym zachowaniem, które nie jest dopuszczalne w żadnym środowisku pracy, jest negatywne oddziaływanie na współpracowników. Jeśli zespół ma być efektywny, trwały i osiągać coraz lepsze rezultaty, musi panować w nim dobra atmosfera- pełna zrozumienia i chęci pomocy. Każdy pracownik, który nie potrafi dostosować się do grupy, lubi dokuczać współpracownikom i sprawiać, że czują się w jego towarzystwie niekomfortowo, jest dla firmy zagrożeniem.

czy nagana jest wpisana na świadectwie pracy

Atmosfera w pracy powinna być bezapelacyjnie przyjazna. Tylko wtedy możemy liczyć na nietuzinkowe pomysły i wysoką wydajność członków zespołu. Kolejnym zagrożeniem dla firmy jest pracownik, który nie stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy mówimy o pracownikach produkcyjnych.

Pracując pośród wielkich maszyn, które przy złym użytkowaniu mogą wyrządzić ogromne szkody, trzeba być niezwykle uważnym i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Wszelkie wypadki do których doszło w miejscu pracy, zagrażają nie tylko zdrowiu i życiu pracowników, ale i reputacji firmy. Nawet jeśli do zdarzenia doszło tylko i wyłącznie z winy pracownika, to właśnie firma będzie postawiona w złym świetle.

Każdy pracodawca podejmując decyzję o zatrudnieniu nowego członka zespołu, kieruje się wizją rozwoju firmy i podniesienia jej rentowności. Pracownik musi więc spełniać przyjęte normy obyczajowe oraz w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto powinien przestrzegać zasad, które obowiązują w organizacji dla której pracuje. Każda firma jest inna i ustala swoje własne wewnętrzne zasady.

Każdy pracownik przed decyzją o podjęciu pracy w danej firmie, powinien być zapoznany z tymi zasadami i wyrazić chęć do ich przestrzegania. Jedną z takich zasad jest sposób w jaki pracownik potwierdza wypracowane przez siebie godziny. Jeśli jest to praca zadaniowa, o wynikach pracy podwładnego świadczą projekty, które udało mu się zrealizować. W przypadku, gdy rozliczenie odbywa się za pomocą ilości przepracowanych godzin, można wprowadzić różne mechanizmy.

Jednym z nich jest karta pracy, którą pracownik będzie odbijał przy wejściu i wyjściu z pracy. Jest ona także dobrym sposobem na kontrolowanie przerw, z których pracownik korzysta.
Niestety zdarza się, że pracownicy nie przestrzegają ogólnie przyjętych zasad.

agana jest wpisana na świadectwie pracy

Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Jednym ze sposobów jest wystawienie pracownikowi nagany. Jest ona wpisywana do akt pracownika. Jeśli pracownik naruszył przepisy panujące w firmie, szef ma prawo ukarać go naganą. To czy dane przewinienie kwalifikuje się do otrzymania przez pracownika nagany, czy też nie, zależy od przełożonego. Należy jednak pamiętać, że za podobne przewinienie należy karać tak samo.

Nie można dopuścić do sytuacji, której za notoryczne spóźnienia, jedna osoba jest karana naganą, a druga nie otrzymuje od przełożonego nawet upomnienia.
Ważną kwestią jest to czy nagana jest wpisana na świadectwie pracy. Odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi: nie. To, że postanowiliśmy pracownika ukarać właśnie w ten sposób, nie może pojawić się na świadectwie pracy. Ponadto kara jaką jest nagana ulega przedawnieniu po roku pracy (oczywiście jeśli podczas tego roku pracownik wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków).

Jednak mimo, że informacja o takiej karze nie powinna znaleźć się na świadectwie pracy, zdarza się, że pracodawca ją tam umieszcza. Co zrobić w takiej sytuacji? Należy zachować zimną krew i pamiętać, że przysługuje nam sprostowanie takiego świadectwa. Należy jednak działać jak najszybciej, im dłużej zwlekamy tym mamy mniejsze szanse na takie sprostowanie.

[Głosów:19    Średnia:2.6/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here